2011. március 24., csütörtök

Miért nem tanítják ma sehol udvariasságra az embereket? Mi az Udvariasság? Miért legyünk udvariasak?

Udvariasságot ma nem nagyon tanítja senki.  Szeretném ezt a Blogteret ennek a hiánynak betöltésére fordítani. Légy hát udvarias:) Miért? Mert jó érzést ad, pl. Magamnak is, ha én vagyok az aki udvariaskodom, és annak meg akivel megcselekszem, megszépítem a világát.

Az udvariasság, mint cselekedet, együttérzésünkből származó erény, és kifejezi az emberek személyének és érzéseinek tiszteletben tartását. Nagyrabecsülést is jelezhet.
Úgy lehet, hogy legmagasabb rendű formájában megközelíti a szeretetet.
Az udvariasság a másokkal szembeni figyelmességünk kifejeződése lehet akár, tiszteletből.
Az udvariasság, finoman kimunkált szertartások, etikettben jól megfigyelhető. Legfőbb és legszebb jellemzője a kecsesség.


Az udvarias bánásmód kijár mindenkinek. Nem számít barát vagy ellenség, akivel udvariaskodunk, így aztán képmutatásnak is gondolhatnánk, valójában csak a lelki fegyelem megnyilvánulása, s mint ilyen, magasabb rendű viselkedésforma.

Az Udvariassággal rokon és párosuló erénynövelő az Igazmondás, Őszinteség is. 

Életünk útján az igazság követése lehet talán az egyetlen bátor, és becsületes cselekedet. E nélkül az erény nélkül az udvariasság csak színjáték.

Becsület az udvarias ember legfontosabb erénye, mely a személyes méltóságot és önértékelést is magában foglalja. A Hűséget és az Önuralom szót tenném még hozzá, melyek jelentős hatással bírnak még az emberiségre.